Những thành ngữ tiếng Anh thú vị với mèo (cat)

Mèo là một con vật rất đáng yêu, hầu như nhà nào cũng ít nhất một lần nuôi mèo. Tuy nhiên, các thành ngữ gắn liền với mèo (cat) lại không mấy tốt đẹp, chủ yếu mang nghĩa tiêu cực.

rain-cats-dogs-idiom-showing-white-background-49906728

Chúng ta hãy bắt đầu với một câu rất quen thuộc nhé. It rains cats and dogs (trời mưa như trút nước). Và khi trời mưa như trút nước vào ban đêm thì sẽ có nguy cơ mất điện, khi đó tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh (all cats are grey in the dark).

Với kẻ trở mặt, thay đổi ý kiến lúc bạn lâm nguy (to turn cat in the pan), ta gọi hắn là kẻ phản bội (cat in the pan). Bạn cũng đừng bao giờ chia sẻ những bí mật với các nàng mèo nhé, vì cô ta sẽ không giữ được bí mật cho bạn đâu. Khi điều bí mật đã bị tiết lộ rồi (the cat is out the bag), có thể dẫn đến tình huống giết hại lẫn nhau đấy (to fight like Kilkenny cats).

Khi đó, bạn có thể phải ngồi tù và sẽ không có chỗ nào mà xoay trở (no room to swing a cat).

Vậy nhé, hãy cẩn thận với các cô nàng mèo.