Archive by category Ngữ pháp

Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là …

Chủ ngữ là gì?

Chủ ngữ là gì?

Mọi câu trong Tiếng Anh đều có chủ ngữ. Chủ ngữ thường đứng trước động từ (verb) và là chủ thể của hành động trong …

Bạn đã nghe tiếng Anh tốt chưa?

Bạn đã nghe tiếng Anh tốt chưa?

Bạn thử xem tình huống này có giống mình không nhé? Tiếng Anh của bạn đang tiến bộ rất nhanh, ngữ pháp đã thuần thục, …

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Khi bạn học bất kỳ thứ tiếng nào, việc học kỹ năng nghe, nói và viết là rất cần thiết. Nhưng kỹ năng đọc cũng không …

7 kinh nghiệm học tốt tiếng Anh

7 kinh nghiệm học tốt tiếng Anh

Khi sử dụng tiếng Anh, bạn đừng sợ mắc lỗi. Nếu bạn không mắc lỗi, có nghĩa là bạn không học được gì. Thường thì khi …