Archive by category Hot

Chủ ngữ là gì?

Chủ ngữ là gì?

Mọi câu trong Tiếng Anh đều có chủ ngữ. Chủ ngữ thường đứng trước động từ (verb) và là chủ thể của hành động trong …

Bạn đã nghe tiếng Anh tốt chưa?

Bạn đã nghe tiếng Anh tốt chưa?

Bạn thử xem tình huống này có giống mình không nhé? Tiếng Anh của bạn đang tiến bộ rất nhanh, ngữ pháp đã thuần thục, …

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Khi bạn học bất kỳ thứ tiếng nào, việc học kỹ năng nghe, nói và viết là rất cần thiết. Nhưng kỹ năng đọc cũng không …