Học phát âm tiếng Anh kiểu ‘vặn lưỡi’

Đối với người học Tiếng Anh, phát âm chuẩn là kỹ năng rất quan trọng. Khi bạn phát âm chuẩn, bạn tự tin hơn trong giao tiếp với người bản ngữ.

Nhiều giáo viên đã sử dụng các tongue twisters để rèn luyện ngữ âm cho học sinh. Ví dụ khi cần phân biệt giữa âm /s/ và âm /∫/ , câu nói kinh điển nhất thường được luyện tập là “She sells seashells by the seashore”.

Bạn hãy thử phát âm các câu dưới đây nhé. Phát âm là /s/ với các chữ s, và phát âm là   /∫/ đối với sh. Click vào audio để nghe và nhắc theo.

She sells sea shells by the sea shore.
And the shells she sells are surely sea shells.
Since she sells shells by the sea shore,
I’m sure the shells she sells are seashore shells.

Dưới đây là một số tongue twisters điển hình khác để bạn rèn luyện ngữ âm. Bạn hãy đọc thật chậm, phát âm chính xác và nhanh dần đều.

So if she sells shells on the seashore,
I’m sure she sells seashore shells.

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers?
If Peter Piper Picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Which wristwatches are Swiss wristwatches?

How much wood would a woodchuck chuck
If a woodchuck could chuck wood?
He would chuck, he would, as much as he could,
And chuck as much as a woodchuck would
If a woodchuck could chuck wood.

Through three cheese trees three free fleas flew.
While these fleas flew, freezy breeze blew.
Freezy breeze made these three trees freeze.
Freezy trees made these trees’ cheese freeze.
That’s what made these three free fleas sneeze.

How many cans can a cannibal nibble
if a cannibal can nibble cans?
As many cans as a cannibal can nibble
if a cannibal can nibble cans.

Bobby Bippy bought a bat.
Bobby Bippy bought a ball.
With his bat Bob banged the ball
Banged it bump against the wall
But so boldly Bobby banged it
That he burst his rubber ball
“Boo!” cried Bobby
Bad luck ball
Bad luck Bobby, bad luck ball
Now to drown his many troubles
Bobby Bippy’s blowing bubbles.

Audio source: Repeatafterus, uebersetzung