Đuổi hình bắt chữ với thành ngữ Tiếng Anh

Theo bạn, hình vẽ dưới đây mô tả những thành ngữ nào trong Tiếng Anh? Hãy ghi câu trả lời của bạn vào phần comment bên dưới nhé.

Picture 1

cook-the-books

Picture 2

 

barking-up-the-wrong-tree-450

 

Picture 3:

Food-idioms-cartoons-big-cheese-1024x809

Bạn không giải được? Hãy chia sẻ để nhờ các cao thủ ra tay trợ giúp!