Cách phiên âm chữ A trong từ có một âm tiết kết thúc là phụ âm

A thường được phát âm là /æ/ trong những từ có một âm tiết có tận cùng là một hay nhiều phụ âm hoặc trong âm tiết đứng trước hai phụ âm và được nhấn mạnh của một từ có nhiều âm tiết.

hat (n) cái mũ
cat (n) con mèo
bat (n) con dơi
bank (n) ngân hàng
map (n) bản đồ
scratch (v) cào, làm xước
paddle (n) mái chèo
mallet (n) cái vồ, cái chày
narrow (adj) hẹp, chật
manner (n) cách thức
calculate (v) tính toán
captain (n) thuyền trưởng
candle (n) cây nến
unhappy (adj) bất hạnh